za.org.coefficient.modules.vote
Classes 
Vote
VoteAdmin
VoteData